Flöjtmix

En förberedande kurs där man lär sig grunder i musik.

Den man gör med kroppen fastnar i knoppen. Lustfyllt lärande med hela kroppen.

Med blockflöjten i fokus utforskar vi musikens grunder på ett lustfyllt sätt. Vi upplever musikaliska begrepp genom spel, sång, rytm och rörelse.

För dig som är 7-8 år.