Musikmix

En förberedande kurs där man lär sig grunder i musik.

Den man gör med kroppen fastnar i knoppen. Lustfyllt lärande med hela kroppen.

Med sång, rytm och rörelse lär vi oss musik på ett lustfyllt sätt. Vi undersöker musikaliska begrepp som puls, tempo, notvärden och dynamik.

För dig som är 7-8 år.