Mål & Metod

Mål

Målet är att eleverna genom dans och drama ska utvecklas på flera olika plan; konstnärligt, kroppsligt, intellektuellt, emotionellt och socialt. Grunden för det är att det är lustfyllt, var och en ska finna glädje och upptäcka sina möjligheter.

Undervisningen utgår från varje individs behov, intresse och lust. Pedagogiska mål sätts upp för varje elev för att på bästa sätt främja individens utveckling.

De specificerade målen är att:

 • stimulera de olika sinnena genom dans, rörelse och drama
 • öka kroppsmedvetenhet och koordination
 • träna känslan för rytm, rum, tid och struktur
 • känna lust, öka rörelseglädjen och frigöra känslor
 • främja samarbetsförmågan
 • träna uttrycks- och kommunikationsförmågan
 • stimulera kreativiteten och ge en konstnärlig upplevelse
 • öka självförtroendet och få lust, vilja och mod att utveckla sitt egna genuina uttryck

 

Målen uppnås genom:

 • arbete utifrån dansens byggstenar: kraft, rum och tid
 • övningar där vi tränar kroppsuppfattning, nivåer och riktningar, avstånd, volym och fokus
 • dramalekar, trygghets- och samarbetsövningar
 • improvisationer i dans och drama
 • varierande övningar som stimulerar känsel, syn, lukt, hörsel och balans
 • att se varandras dans och spegla, imitera, skugga och bekräfta varandra
 • rörelseträning, rytmik och enkla stegkombinationer
 • inspiration från musik från världens alla hörn, instrument, rekvisita och redskap, kostym, sagor och ramsor
 • avslappning