Clown & maskteknik

Har du lust att lära dig om clown, att använda dig av masker när du agerar? Här får du lära dig om hur clownen har växt fram genom historien.

Du kommer att få möjlighet att skapa din egen clown genom övningar och improvisation och lära dig hur du kan använda dig av olika masker och skapa olika roller. Halv- och helmask och vi får ju inte glömma den röda näsan!

För dig som är 11-16 år.