Dansteater

För dig som vill dansa och spela teater! Iscensätt berättelser med hjälp av dans och teaterteknik. Vi arbetar med dansimprovisationer.

Vi använder oss av element från samtida fysisk teater och förenar inslag av mim och olika dansstilar. Målet är en dansteaterföreställning. Gruppens engagemang och vilja bestämmer vår ambitionsnivå.

För dig som är 13-15 år.