Musikmix

Musikmix är vårt samlingsnamn för musikkurser som riktar sig till yngre barn. Övriga instrumentkurser är för dig som går i åk 3 eller är äldre. Du hittar musikmixkurserna i vår kurskatalog.

 

Flöjtmix

En förberedande kurs där man lär sig grunder i musik.

Det man gör med kroppen fastnar i knoppen. Lustfyllt lärande med hela kroppen.

Med blockflöjten i fokus utforskar vi musikens grunder på ett lustfyllt sätt. Vi upplever musikaliska begrepp genom spel, sång, rytm och rörelse.

För dig som är 7-8 år.

 

Fiolmix

Fiollektioner i grupp för dig som är 6-8 år. Undervisningen är anpassad efter elevernas ålder och inriktad på ett lustfyllt lärande. Vi använder sång och rörelser som vägar för att lättare kunna hitta till musiken och fiolen. Vi har lektioner en gång i veckan i grupp, samt konsert under läsåret.

 

Bandmix

Här får man lära sig grunderna i att spela i ett band. Inga förkunskaper behövs och instrumenten vi använder oss av är trummor, bas, klaviatur, gitarr och sång. Du behöver heller inte ha bestämt dig för vilket instrument du vill spela, eller om du vill sjunga, utan du kommer under läsåret ha fått möjlighet att prova det du är nyfiken på.

8-10 år.