Mål & Metod

Grund

Mål:

Att utveckla elevernas fantasi och kommunikationsförmåga genom olika drama- och improvisationsövningar.

Lära sig att reflektera och kommunicera i grupp

Presenteras för teaterns grunder.

Skapa tillsammans och ha kul

Metod:

Dramaövningar; bland annat fantasilekar, trygghets- och samarbetsövningar.

Dramalek i teman (ex. sagor och jul) som kan mynna ut i en liten föreställning

Improvisation

Rörelse

Levande Verkstad; vi tillverkar enkel rekvisita och scenografi.

Att se andra elevers uppsättningar

 

Fortsättning

Mål:

Fördjupning av målen i grund.

Vi gör en pjäs.

Metod:

Dramaövningar; bland annat fantasilekar, trygghets- och samarbetsövningar.

Improvisation

Rollframställning

Scenframställning

Rörelse, röst, musik

Levande verkstad; Vi tillverkar rekvisita, scenografi, rollcollage samt affisch.

Vi väljer en pjäs tillsammans eller improviserar fram eget material till en föreställning.

Att se andra elevers uppsättningar

 

Fördjupning

Mål:

Eleverna arbetar med en hel teaterproduktion och delas in i ansvarssgrupper såsom: scenografi/rekvisita, PR, mask och kostym.

Lära sig grunderna i manus- och analysarbete.

Erbjuda möjlighet till hjälp vid instudering av inträdesprov till gymnasier.

Metod:

Fördjupning av målen i fortsättning.

Fördjupad rollanalys

Individuella möten med lärare i början av läsåret där arbetet i fortsättning utvärderas

Att se andra elevers eller skolors uppsättningar