Om Kulturskolan

Här jobbar vi varje dag med att ge barn och ungdomar tillgång till sitt konstnärliga uttryck. Det gör vi med undervisning i musik, teater och dans (dans endast för elever som går i särskola).

Vi finns både i den obligatoriska skolan (se KiS, skapande skola och kulturpedagogik) och som frivillig undervisning efter skoltid.

Anmälan till kulturskolan kan göras på blankett som finns i vår kurskatalog, eller så kan du fylla i anmälan på webben.

Avanmälan kan du också göra på webben.

Huvuddelen av undervisningen inom Kulturskolan bedrivs i Tappström och Stenhamra. I Tappström har vi våra egna lokaler bredvid Tappströmsskolan. I Stenhamra finns musik och dramaverksamheten på Stenhamra Fritidsgård.

All ensemble- och orkesterverksamhet bedrivs i våra lokaler i Tappström.