Om Kulturskolan

Här jobbar vi varje dag med att ge barn och ungdomar tillgång till sitt konstnärliga uttryck. Det gör vi med undervisning i musik, teater och dans (dans endast för elever som går i särskola).

Vi finns både i den obligatoriska skolan (se KiS, skapande skola och kulturpedagogik) och som frivillig undervisning efter skoltid.

Nyanmälan till kulturskolan kan just nu inte göras, då vi håller på att byta verksamhetssystem. Det nya systemet kommer att vara i drift till vårterminen 2019. För me information, se Anmälan / Avanmälan.

Huvuddelen av undervisningen inom Kulturskolan bedrivs i Tappström och Stenhamra. I Tappström har vi våra egna lokaler bredvid Tappströmsskolan. I Stenhamra finns musik och dramaverksamheten på Stenhamra Fritidsgård.

All ensemble- och orkesterverksamhet bedrivs i våra lokaler i Tappström.