Antagning

Du får besked om du antagits till verksamheten senast vid höstterminens start. Antingen blir du uppringd av din lärare, eller så får du en kallelse med posten.

Om du inte får plats till hösten ställs du automatiskt i kö. Du kan stå kvar i kön under ett år, vill du därefter stå kvar i kön ska du återanmäla dig, annars förlorar du din köplats. Särskild blankett för återanmälan finns på Kulturskolans expedition.

De elever som står i kö turordnas efter första anmälningsdatum.