Avgifter

Kursavgift och instrumenthyra debiteras terminsvis. Använd det inbetalningskort som kommer från Kulturskolan. Betalar du på annat sätt till exempel via internet ange ditt och elevens namn, fullständiga personnummer och fakturanummer. Vid utebliven betalning mister eleven sin plats. Har du frågor kring avgifter kontakta Kulturskolan.

Avgifterna för Ekerö Kulturskola bestäms av Kommunfullmäktige.

Elev i musikundervisning eller filmkurs: 1173 kr per termin

Elev i musikteorikurs: 585 kr (5 tillfällen)

Elev i ensemble (om ej elev i instrumentundervisning): 500 kr per termin

Elev i drama/teaterundervisning: 847 kr per termin

Elev i Musikmix: 847 kr per termin

Elev i Skapande Verkstad: 1173 kr per termin

Elev i Prova-på-året: 1694 kr per helår

Ekerö Kulturskola tillämpar rabatterad avgift för yngre syskons undervisning enligt följande (gäller den som har äldre syskon i Kulturskolan):

Yngre syskon i musikundervisning: 873:- kr per termin

Yngre syskon i drama/teaterundervisning: 657:- kr per termin

Avgift för instrumenthyra är 300 kr/termin och instrument.