Chefen har ordet

En Kulturskola – en plats där barn och ungdomar kan hitta sina egna vägar för uttryck. En ställe där unga med sin glädje och kreativitet bidrar till en lärande, lustfylld miljö i nära kontakt och samverkan med våra kunniga pedagoger. Ekerö Kulturskola vill vara en kulturskola i tiden med lusten och modet att utvecklas tillsammans med barn och unga, här och nu. Kulturskolan finns i Ekerö kommun för en meningsfull, utvecklande fritidsverksamhet  stadigt förankrad med 18 kompetenta pedagoger med stor bredd och med sikte in i framtiden.

 

Välkommen till Ekerö Kulturskola! 

 

Anne-Charlotte Lundell

Chef Ekerö Kulturskola