Tillfälliga byggnationer i Kulturskolans lokaler

Omfattande åtgärder av Ekerö Kulturskolans undervisningslokaler i Tappström kommer att äga rum under perioden november 2018 och framåt vilket innebär;

  • förflyttning av viss undervisning till alternativa lokaler
  • undervisning i vissa lokaler under pågående renovering / ventilationsbyte.

Information om arbetet i lokalerna kommer att uppdateras på här Kulturskolans webbplats där även de mest förekommande frågorna med svar återfinns.

Mer information och uppdateringar om lokalarbeten vid Ekerö Kulturskola under perioden finner du här: