Elevhälsans föräldrastödssamtal

Som förälder kan man ha många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling, sin föräldraroll och relationerna inom familjen. Även barnets skolsituation kan väcka frågor och oro. Ibland kan det vara till hjälp att prata med någon utomstående för att komma ur negativa spiraler och hitta nya vägar att stödja sitt barn.

Samtalet

Vi skolkuratorer på Ekerö Resursteam erbjuder föräldrastöd till alla föräldrar/vårdnadshavare med barn 6-16 år som går i kommunens skolor. Man kan komma hela familjen men även delar av familjen eller endast vårdnadshavare. Med barnet i fokus arbetar vi med samtal kring föräldraskap och familjeliv i alla dess olika former. Samtalen är kostnadsfria, man får vara anonym och ingen dokumentation sker.
Vi erbjuder upp till fem samtal bokade dag eller kvällstid på Tappströmskolan.

Boka ett samtal

Samtal bokas in via telefon
Vi som arbetar med Elevhälsans föräldrastöd är:

Åsa Karström
Skolkurator Ekerö Resursteam, 073-6604084

målgrupp barn 6-16 år (arbetar under skolteminerna)

Ulrika Wiklund
Skolkurator Ekerö Resursteam, 073-6604029

målgrupp barn 6-16 år (arbetar under skolterminerna)