Till dig som är föräldraledig flerbarnsförälder

ICDP

Vill Du delta i en föräldragrupp i vägledande samspel? Där kan du tillsammans med två gruppledare byta erfarenheter med andra föräldrar om barn och diskutera vardagssituationer.

Det kan handla om syskonkonflikter, att få vardagen att gå ihop, hur man hanterar barnens
humör, hur man hanterar sitt eget humör och att hitta de små positiva stunderna med barnen.

Är du nyinflyttad och bara vill lära känna andra föräldrar?
Träffarna i Vägledande samspel är kostnadsfria och omfattar fem tillfällen på dagtid,1,5 timme per gång.

Nya grupper startar kontinuerligt höst och vår