Till er som har barn från 1-5 år

Det är inte alltid så lätt att vara småbarnsförälder!

Hur får du vardagen att gå ihop och hitta de små positiva stunderna tillsammans med barnen? Tappar du lätt tålamodet? Har du svårt att sätta gränser? Du är inte ensam!

Vill du delta i en föräldragrupp i "Vägledande samspel"? Där kan du dela erfarenheter med andra föräldrar om barn och diskutera vardagssituationer. Ingenting är för stort eller för smått. Vi startar nya grupper höst och vår.