Till er som har barn mellan 6 och 12 år

FÖRÄLDRAGRUPP I VÄGLEDANDE SAMSPEL

Det är inte alltid så lätt att vara förälder. Tjatar du mer än du pratar?
Önskar du dig fler positiva stunder med ditt/dina barn?
Skulle du vilja prata om oro med andra i samma situation och få idéer kring bemötande. 

Vägledande samspel (ICDP – International Child Development programme) är ett föräldrastödsprogram som har utvecklats i Norge av professorerna Henning Rye och Karsten Hundeide. Det är ett hälsofrämjande program som är inriktat på relation/samspel och uppfyller Barnkonventionens intentioner. Vägledande samspel är ett förhållningssätt som handlar om att skapa förståelse för vikten av att utveckla ett positivt samspel med sitt barn.

Vi utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter med målet att ni som föräldrar ska få lyfta de tankar/funderingar som känns viktiga för er.
Man behöver inte ha någon särskild problematik eller upplevelser av stora relationsbekymmer för att ha utbyte av att delta i samtalsgruppen.

Vi startar nya grupper höst och vår.