Till er som har fått ert första barn

Som nybliven förälder uppskattar man ofta att dela tankar och funderingar med andra föräldrar i samma situation

Därför erbjuder Barnhälsovården (BHV) i samarbete med kommunen ett föräldrastödsprogram. Gruppledare är BHV-sköterska och förskollärare på Öppna förskolan. Grupper på sex till åtta deltagare träffas dagtid vid åtta tillfällen.

Alla nyblivna föräldrar får automatiskt en inbjudan.

Vill du veta mer?
Du kan komma direkt till hemsidan för Mälaröarnas BHV genom att klicka på länken: www.malaroarnasbarnhalsovard.se