Ansök eller säg upp plats

Ställa sig i kö till förskola

Ekerö kommun erbjuder förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för barn 1 – 5 år som är folkbokförda i kommunen. Ansökan kan göras när det finns ett kontrakt på en adress i Ekerö kommun. I länkarna om våra förskolor och pedagogisk omsorg här nedan kan ni läsa mer och själva ta kontakt med de olika verksamheterna om ni vill boka in ett besök.

För att ansöka om plats behöver ni inte logga in. Ett användarkonto skapas i samband med förskoleansökan. Inloggningsuppgifter skickas hem till folkbokföringsadressen via brev efter att ansökan är gjord.

Kommunen har skyldighet att inom fyra månader erbjuda en plats någonstans inom kommunen. Barnet placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader. I Ekerö kommun ansvarar respektive förskola och pedagogisk omsorg för att erbjuda de barn som finns i kön en plats.

Det finns möjlighet att önska upp till fem alternativ.  Innan ni erbjudits plats kan ni ändra era val och startdatum utan att kötiden ändras. Detta måste göras före den 15 mars inför höstens placeringar och före den 15 oktober inför vårens placeringar.

Svara på erbjudandet

När ni fått ett erbjudande om plats skickas det till den e-postadress som ni har uppgett i ansökan.

Logga då in i Självservice Barn och utbildning med det användarnamn och lösenord som skickades till er. Godkänn eller avböj erbjudandet inom den angivna svarstiden. 

När vårdnadshavare tackar ja till en plats, som inte är deras förstahandsval, får man stå kvar i kön till de enheter som har en högre prioritet.
När vårdnadshavare tackar nej till en plats, som inte är deras förstahandsval, får man stå kvar i kön till de enheter som har en högre prioritet.
Vid uteblivet erbjudandesvar tas det erbjudna alternativet samt de alternativ med lägre prioritet bort från kön och resterande alternativ med högre prioritet kvarstår.
Om föräldrar önskar lägga till fler alternativ efter att ansökan är gjord eller efter att de har fått ett erbjudande så får det nya valet ett nytt ködatum.

Säga upp plats

För att säga upp sin förskoleplats ska ni logga in i Självservice Barn och utbildning och gå in under "Mina barns placeringar" och klicka på "Säg upp plats". Detta ska göras varje gång ditt barn byter verksamhet.

Tänk på att det är en månads uppsägningstid och att avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Folkbokförd i en annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun och vill ha plats för ditt barn inom förskola eller familjedaghem i Ekerö ska det finnas särskilda skäl.

Exempel på särskilda skäl i Ekerö kommun är:

  • Någon av vårdnadshavarna arbetar i kommunen.
  • Barnets folkbokföringsadress angränsar till Ekerö kommun och ligger närmare en förskola i Ekerö än någon förskola som finns i hemkommunen.

För att ansöka om att särskilda skäl finns, skickar du in uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, barnets nuvarande adress, samt en redovisning av det särskilda skälet.

Ansökan skickas till Barn och utbildningsförvaltningen, Box 205, 178 23 Ekerö