Brunna förskola

Nära skog och mark i Träkvistaområdet hittar du Brunna förskola med sina tre avdelningar. Med stor nyfikenhet utforskar och ”kunskapar” våra barn och pedagoger sin omvärld, med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi.

Brunna förskola bildar tillsammans med Stamvägen och Gröna lunds förskolor en enhet med gemensam chef. Vi har en egen kock som lagar näringsriktig och god mat från grunden och en stor fin gård, med fruktträd, egna odlingar och många möjligheter till lek och utforskande.

Vår verksamhetsidé

 • Våra förskolor vill arbeta för en anda där alla barn känner sig trygga, sedda och får rika möjligheter att utforska material, aktiviteter och  fenomen i samspel med andra barn och pedagoger.
 • Alla pedagoger är engagerade i barnen och visar nyfikenhet inför det de säger och gör.
 • Barnen och föräldrarna som går på förskolan ska känna sig trygga och tycka att det är lustfyllt och roligt att komma till förskolan. Därför är det viktigt att de möter personal som är glada, trygga, engagerade och ger dem ett respektfullt bemötande.
 • Vi anser att lärande sker mellan människor i sociala sammanhang, men även i relationer och jämförelser av olika saker. Vi försöker stimulera varje barn efter just dess intressen och förutsättningar.
 • Genom pedagogisk dokumentation- att observera och reflektera runt det barnen gör och tänker - ser vi läroprocesserna och hur vi bäst kan utveckla miljön och verksamheten vidare.
 • Vårt arbetssätt innebär att vi ofta delar in barnen i mindre grupper; i de små grupperna har barnen större möjligheter att komma till tals, pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar. Barnens intresse och nyfikenhet ligger som grund till det vi gör i större och mindre projektarbeten.
 • Säkerheten framför allt!
  Vi har tydliga rutiner för både anställda och vikarier runt säkerhet och krissituationer. All personal utbildas regelbundet i HLR och första hjälpen  för barn.

Nyheter

 • Bild från föreställningen 2019-03-16 Ekebyhovsskolan | Färentuna | Munsö skola | Sanduddens skola | Närlundaskolan | Skå skola | Sundby skola | Stenhamraskolan | Träkvista skola | Kulturskolan | Skola/Förskola | Uppleva och göra

  Joar – En Vikingasaga

  Ekerö kulturskola bjuder under vecka 12 (18 mars-22 mars) alla årskurs 2 elever i Ekerö kommun på musikteater. Under besöket hos oss får eleverna också provspela några av våra instrument. Välkomna!

 • 2017-12-29 Skola | Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

  Höjd maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

  Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

 • 2016-01-14 Förskola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg

  Nya e-postadresser för skol-och förskolepersonal

  Skol- och förskolepersonal inom Ekerö kommun har nu nya e-postadresser enligt principen: fornamn.efternamn@ekero.se

Visa alla nyheter