Munsö förskola

Munsö Förskolan består av två avdelningar Här finns plats för ca 55 barn. För närvarande går det 35 barn på förskolan. Här arbetar 6 personer. Förskolan får mat från Munsö skolas kök. Förskolan arbetar med inspiration från Reggio Emilia som utgår från barnalärande. Miljön ska simulera till att upptäcka utforska och lära.

Närheten till skolan gör att förskolan kan använda delar av skolan lokaler Förskolebarnen går till biblioteket en gång per vecka de kan också utnyttja gymnastiksalen en gång i veckan

Nyheter

Visa alla nyheter