Förälder

På Adelsö förskola ska alla föräldrar känna sig välkomna. Vi är måna om att ha en öppen och god dialog. Era tankar och åsikter är viktiga för oss och vår gemensamma utveckling. Att bli sedd och hörd som förälder och barn är nyckeln till trygghet.

En gång per år bjuder vi in till föräldramöte och utvecklingssamtal. På föräldramötet står vår verksamhet i fokus. Vi presenterar den aktuella verksamheten samt målen, har tid för frågor, diskussionspunkter angående verksamheten m.m. På utvecklingssamtalen samtalar förälder och pedagog om det enskilda barnets lärande, utveckling, vardag, m.m.

Adelsö förskola har flera traditioner som vi firar tillsammans med barnen och barnens familjer, förskolans dag med sång och grillning, sommarfest med uppträdande av barnen och pedagoger, fixardagar på förskolan med grillfest, FN-dagen med fika, luciafirande i hembygdsgården med luciatåg och fika efteråt.

brasa