Om förskolan

Vi är en miljöcertifierad förskola som har erhållit utmärkelsen Grön Flagg från stiftelsen ’’Håll Sverige rent’’. Miljöarbetet fortsätter ständigt på förskolan med nya utvecklingsområden som konsumtion, energi, livsstil/hälsa, vattenresurser och närmiljön.

Adelsö förskola utnämndes till Mulleförskola 2008 av friluftsfrämjandet. Vi har genomgått utbildning i mulleverksamhet för förskolan som riktar sig mot läroplanens mål och bedriver sedan dess Knopp, Knytte och Mulleverksamhet för samtliga barn från 1-5 år. Barnen ska få möjlighet att undersöka matematik, teknik, naturvetenskap, kommunikation och språk i samband med naturen. Det är viktigt för oss och barnen att kunna lära, utforska, fördjupa sig både i förskolan och i närmiljön.

Adelsö förskola har sedan 2004 arbetat med världsarvet genom att vårda ett världsarv ”Skopintull” en vikingatida grav. Vi besöker regelbundet Cafe Hovgårdens vikingabibliotek och bakar eget tunnbröd i gamla bagarstugan under handledning av kunnig personal.

Vi inspireras av Regio Emilias filosofi och förhållningssätt. Detta tar sig uttryck i våra pedagogiska miljöer, dokumentation och hur vi väljer att organisera vår verksamhet. Vårt fokus är det utforskande/fördjupande lärandet. Barnen ska känna sig sedda och trygga!