Grön flagg

Bakgrund

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools, en internationell miljöcertifiering för förskola, grundskola och gymnasium som startade i Köpenhamn på 90-talet. Eco-Schools har nu närmare 60 deltagande länder.  I Sverige startade Grön Flagg 1996, här finns nu ca 2 700 anslutna förskolor och skolor. Stiftelsen Håll Sverige Rent är den nationell koordinator i Sverige. På Ekerö fick vi vår första certifierade skola hösten 2005. Sedan dess har hälften av alla förskolor och skolor i kommunen under någon period arbetat med Grön Flagg. Idag deltar ca 30 % vilket är en hög andel jämfört med andra kommuner.

Grunden i Grön Flagg

Grön Flagg är både en miljöcertifiering och ett verktyg för att skapa handlingskraft och framtidstro hos nästa generation. Grundläggande för Grön Flagg är ett handlingsinriktat och långsiktigt arbete med hållbar utveckling, där barn och unga är delaktiga i såväl beslut som handling. Grundläggande är också att arbetet är utåtriktat, att ni delar med er av era erfarenheter, visar upp ert arbete och därigenom inspirerar andra. Genom att arbeta med Grön Flagg blir miljöarbetet mer tydligt både inom den egna förskolan/skolan och utåt t ex för föräldrarna. För att förankra arbetet i kommunen ska ni ha en kontaktpolitiker, en politiker med förtroendeuppdrag här i kommunen, som får ta del av era handlingsplaner och rapporter.

Via länkar här intill kan ni läsa närmare om arbetet hos några av de miljöcertifierade förskolorna i Ekerö kommun.

På Håll Sverige Rents hemsida kan ni få mer information. www.hsr.se

Om du är verksam på en förskola eller skola, privat eller kommunal, i Ekerö kommun och vill arbeta med Grön Flagg kan du vända dig till kommunens miljöutbildare Lena Borg för att utan kostnad få stöd och handledning.