Grön flagg

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools, som är en internationell miljöcertifiering, speciellt utformad för förskola, grundskola och gymnasium och som finns i över 50 länder runt om i världen. I ca 80 % av Sveriges kommuner finns det Grön Flagg-certifierade förskolor och skolor. I Ekerö kommun fick vi vår första certifierade skola hösten 2005. Sen dess har hälften av alla förskolor och skolor i kommunen under någon period arbetat med Grön Flagg och varit certifierade. Idag deltar drygt 30 % vilket är ett högt antal jämfört med andra kommuner. Grön Flagg är helt kostnadsfritt och drivs i Sverige av Håll Sverige Rent som är en opolitisk och icke vinstdrivande stiftelse.

Grundläggande för Grön Flagg är att arbetet är handlingsinriktat och bygger på demokratiska beslut. Det är barnens eller elevernas idéer och nyfikenhet som styr innehållet. I cykler om ca 1,5 år arbetar man med tre utvecklingsområden som man vill förbättra. När arbetet med de tre utvecklingsområdena känns färdigt rapporterar man till Håll Sverige Rent som ger återkoppling. Därefter börjar en ny omgång av Grön Flagg med nya områden att förbättra och utveckla. Utvärderingar har visat att på de förskolor som arbetar med Grön Flagg blir miljöarbetet mer tydligt för såväl barn, elever, personal som föräldrar.

Via länkar här intill kan ni läsa närmare om arbetet hos några av de miljöcertifierade förskolorna i Ekerö kommun.

På Håll Sverige Rents hemsida kan ni få mer information. www.hsr.se

Om du är verksam på en förskola eller skola, privat eller kommunal, i Ekerö kommun och vill arbeta med Grön Flagg kan du vända dig till kommunens miljöutbildare Lena Borg för att utan kostnad få stöd och handledning.