Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avskaffas från och med 1 februari 2016

Riksdagen beslutade den 18 november 2015 om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

Det innebär att kommunen inte kommer att bevilja nya vårdnadsbidrag from 1 december 2015.