Bo-peng

Rutiner för utbetalning av ersättning för barn från Ekerö kommun.

Ekerö kommun har ett datasystem för utbetalning av barnomsorgspeng.
I systemet kommer alla utbetalningar till enheter ske runt den 15:e i varje månad.
Bidrag utgår till enheter med godkännande att driva förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg i och utanför Ekerö kommun i kommunal eller fristående verksamhet. Ersättning utgår för barn till arbetande eller studerande föräldrar.

För föräldraledigas förskolebarn utgår ersättning. Barn kan, om föräldrar så önskar erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg under föräldraledighet för syskon upp till 25 timmar i veckan.

För barn i förskoleklass och år 1-6 får, om föräldrarna önskar plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg under föräldraledighet upp till 15 timmar i veckan.

För barn som har plats utanför kommunen tar Ekerö kommun in föräldraavgiften.

1 Månads uppsägningstid i Ekerö kommun.

Bo-peng 2015

Förskola

Pedagogisk omsorg

Fritidshem och fritidsklubb