Om Munsö skola

Munsö skola är en världsarvsskola belägen på landsbygden i ett historiskt område. Vi arbetar temainriktat med världsarvet Birka-Hovgården. I vår omedelbara närhet ligger järnålders-och vikingagravfält.

Munsö skola är sedan 2004 miljöcertifierad med Grön flagg. Miljöarbetet har en naturlig del i vår vardag genom ett medvetet förhållningssätt mellan människor och miljö. Grön Flagg är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.