Om Munsö skola

Munsö skola är en världsarvsskola belägen på landsbygden i ett historiskt område. Vi arbetar temainriktat med världsarvet Birka-Hovgården. I vår omedelbara närhet ligger järnålders-och vikingagravfält.