Fritidshem

Grundsärskolans skol och fritidshemsverksamhet samverkar för att ge eleven/barnet bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam utveckling.

Vi betonar social träning till självständighet på ett lustfyllt och roligt sätt . I övrigt ägnar vi oss åt andra aktiviteter som ett fritidshem gör:

  • kreativt skapande
  • bakning till "mellis"
  • sång och musik
  • utflykter
  • spontan lek och styrd lek
  • spelar olika spel
  • uteverksamhet på skolgården
  • promenerar till skogen och leker

Vi har också lovverksamhet för de barn som behöver och gör då ofta utflykter i vår närmiljö eller en lite längre resa. Men vi är också hemma på fritids och "myser" då det oftast är lugnare på loven.
Trygghet och kontinuitet skall genomsyra vår verksamhet.
Vi samarbetar också med grundskolans fritidshem och har gemensamma aktiviteter.