Blanketter

Ledighetsansökan

Anhållan om ledighet från skolarbetet.
Vårdnadshavare och elev ansvarar tillsammans för att det skolarbete som förlorats genom ledigheten, återläses på egen hand utan extra stödundervisning från skolans sida.

MER-kost (tidigare kallat specialkost)

Här hittar du information om hur man anmäler att man ska ha MER-kost vid etiska, medicinska och religiösa skäl.

Ansökan för modersmålsundervisning

Rätt till modersmålsundervisning har en elev vars vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen använda språket i umgänget med familjen.

Ansökan om skolskjuts - Busskort

Ansökan om skolskjuts - Skolbuss

Ansökan om skolskjuts -Taxi

Ansökan om skolskjuts -Växelvis boende

Läs mer angående skolskjuts

Ansökan om byte av skola sker via Självservice Barn och utbildning
Mer information om ansökan till skola, byte av skola och uppsägning av skolplacering

Språkval

Byte av språkval

Försäkringar

Skadeanmälan

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun.