Klövern

Bild på huset

Vi är en resursskola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller liknande svårigheter.
Vår huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för varje enskild elev att lyckas inom alla utvecklingsområden och få en god självkänsla.

Verksamheten omfattar skolåren F-6.
Skolan har 12 platser med heldagsomsorg.

Art

Vi på Klöverskolan arbetar aktivt med Art. Art är ett sätt att lära och utveckla de sociala och emotionella färdigheter man använder i vardagen. Detta görs genom tydlig genomgång av färdigheten, rollspel och mycket lek. Barnen lär sig på så sätt att hantera svåra situationer innan de inträffar, och har då större chans att klara konflikter och liknande händelser.

Activboard

Activboard är en interaktiv whiteboard tavla. Det fungerar som en stor datorskärm som är tryckkänslig. Det är ett mycket bra visuellt hjälpmedel som underlättar i undervisningen och samtidigt skapar en lustfylld miljö för barnen att arbeta i. De kan användas i alla skolämnen, Art och även på fritids som samarbetsövning eller positiv förstärkning.