Mål

kulram

En strävan är att barnet ska återanpassas till ordinarie skola, alternativt annan skola som gynnar barnets fortsatta utveckling. Detta sker i nära samarbete med föräldrar och tilltänkta skola samt berörd personal.

Föräldrar skall alltid känna sig välkomna på skolan. Strävan är att ha tillitsfulla relationer med föräldrarna för att gemensamt skapa de bästa lösningarna för barnet.