Elev

I Färentuna skola går runt 260 elever från F-klass till år 6. Alla arbetar ambitiöst med att utveckla sina färdigheter och förmågor och skaffa kunskaper för ett livslångt lärande. Vår uppgift som skola är att utveckla alla elever maximalt utifrån deras unika person och färdigheter, alla ska nå sin fulla potential. För oss är det också viktigt att eleverna får tränas i det sociala sammanhang som skolan utgör och därmed få med sig viktiga demokratiska och värdegrundsfrågor. Det gör vi bland annat genom att ha Färentuna andalektioner en timme i veckan i alla årskurser där tränas elevernas sociala förmågor, frågor kring mänskliga rättigheter och identitetsfrågor.

I Färentuna kan eleverna gå från förskolan vidare till förskoleklass och upp till åk 6. Med gott stöd i läroplanen som styr all undervisning stöttar vi eleverna i sin kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Våra trivselregler Färentuna andan, genomsyrar skolmiljön. Våra elever tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande och sin arbetsmiljö samt i att ha inflytande över sin skoltid