Öppettider

Fritids Öppetiderna är 06.30-18.00

Fritidsklubbens Öppettider är 14.00-17.00
(vid lov 09.00-17.00)

Här kan du se skolans kalendarium