Om Färentuna skola

Välkommen till Färentuna skola!

Bildbeskrivning: Bild på Färentuna Skola och Förskolas byggnad, ett rött hus med en skylt där det står Färentuna Skola.

EN PLATS DÄR ALLA VÄXER det är vår vision, för att detta ska vara möjligt behövs GLÄDJE, KUNSKAPER och UTMANINGAR som är våra tre ledord. Vi är en enhet med skola och förskola där barnen går från de är 1 år till de är 13 år. Med det spannet tycker vi att det är viktigt att ha en gemensam kunskapssyn och barnsyn. Klicka här för att läsa vår vision

Vi är huserade i nybyggda fina lokaler där personalen varit med och utformat byggnaderna för att passa vår kunskapssyn och arbetssätt. Vi har stimulerande pedagogiska lärmiljöer och arbetar utforskande och entreprenöriellt från förskola upp till år 6.

Vi beskriver oss som en modern byskola, en trygg plats med mycket nyfikenhet och positivt arbetsklimat. Vi vill i dialog med elever, föräldrar och samhälle skapa en trygg och stimulerande miljö, där varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att eleverna utvecklar sin kreativitet, tar ansvar, visar respekt och känner arbetsglädje. Vi ser till att rusta våra elever med de färdigheter de behöver för ett fortsatt vuxenliv och bygger detta på "21st century skills". Klicka här för att läsa 21st Century skills.

Vi sätter våra elever i centrum och är noga med att de känner sig sedda och lyssnade på. Vi varvar teori och praktik och arbetar med flexibla gruppindelningar. Praktisk-estetiska uttryckssätt samt IKT är viktiga inslag och verktyg i undervisningen. Vi har väl inarbetade rutiner för hur elevhälsoarbetet ska bedrivas och skolan har ett Trygghetsteam som arbetar förebyggande mot kränkningar och för trivsel på skolan.

Bildbeskrivning: Bild från innemiljön på färentuna skola, ett stort rum med två läktare och en husformad koja med bord och stolar.