Viktiga Datum

Vårterminen 2019

7 januari (2019) - Studiedag för skola, fritids och förskolor. Hela enheten stängd hela dagen!
9 januari - Skolstart
14 februari - APT (fritids och förskolor stänger 16,00)
Sportlov v 9  25/2 – 1/3 (skola stängd, fritids och förskola öppen)
26 mars - APT (fritids och förskolor stänger 16,00)
Påsklov v 16, 15/4 – 18/4 (skola stängd, fritids och förskola öppen)
1 April - Studiedag (skola stängd, fritids och förskola öppen)
29 april - APT (fritids och förskolor stänger 16,00)
22 maj - APT (fritids och förskolor stänger 16,00)
31 maj - Lovdag (skola stängd, fritids och förskola öppen)
5 juni - Skolavslutning
7 juni - Studiedag skola (fritids och förskola öppet som vanligt)
10 juni - Studiedag hela enheten stängd (förskola, fritids och skola)
8 juli - 4 aug - Hela Färentuna stängt (förskola, skola, fritids och fritidsklubb).
.
.

Höstterminen 2019

8 juli - 4 aug - Hela Färentuna stängt (förskola, skola, fritids och fritidsklubb).
12 aug - Studiedag hela enheten, fritids, skola och förskola stängt
19 aug - Skolstart
3 sep - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
26 sep - föräldramöte Färentuna förskola, skola och fritids 18-19.30
3 okt - föräldramöte Svanängen och Skå förskola
10 okt - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
11 okt - Studiedag, förskolan stängd
28 okt - Studiedag, skola och fritids stängd
28 okt - 1 nov - Höstlov
13 nov - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
9 dec - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
20 dec - Skolavslutning

_

Här är en länk till Barn- och ungdomsnämndens läsårsdata. Där du även finner information om läsår framöver.

 

Elever i år 3 och 6 beviljas inte ledigt från skolan under nationella prov-perioden under vårterminen. På skolverkets hemsida finns datum för när nationella prov genomförs.
Åk 3
Åk 6