Viktiga Datum

Vårterminen 2020

7 januari - Studiedag för skola, fritids och förskolor. Hela enheten stängd hela dagen!
8 januari - vårterminens första skoldag (studiedag den 7 januari).
6 februari - APT skola, fritids och förskola stänger 16,00
Sportlov v 9  24 februari – 28 februari - skola stängd
10 mars - APT skola, fritids och förskola stänger 16,00
Påsklov v 15, 6 april – 9 april - skola stängd
15 april - APT skola, fritids och förskola stänger 16,00
18 maj - APT skola, fritids och förskola stänger 16,00
22 maj - lovdag skola
5 juni - vårterminens sista skoldag
8 juni - Studiedag skola, förskola och fritids
.

Höstterminen 2019

8 juli - 4 aug - Hela Färentuna stängt (förskola, skola, fritids och fritidsklubb).
12 aug - Studiedag hela enheten, fritids, skola och förskola stängt
19 aug - Skolstart
3 sep - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
26 sep - föräldramöte Färentuna förskola, skola och fritids 18-19.30
3 okt - föräldramöte Svanängen och Skå förskola
10 okt - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
11 okt - Studiedag, förskolan stängd
28 okt - Studiedag, skola och fritids stängd
28 okt - 1 nov - Höstlov
13 nov - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
9 dec - APT, Fritids och Förskola stänger kl 16.00
20 dec - Skolavslutning

_

Här är en länk till Barn- och ungdomsnämndens läsårsdata. Där du även finner information om läsår framöver.

 

Elever i år 3 och 6 beviljas inte ledigt från skolan under nationella prov-perioden under vårterminen. På skolverkets hemsida finns datum för när nationella prov genomförs.
Åk 3
Åk 6