Elev

 Lekstugan
Foto: Anna-Lena Forsman

I Skå skola går cirka 100 elever från Förskoleklass till årskurs 3. Förskoleklassen vistas på äpplet och årskurs 1-3 i stora skolhuset. En del av undervisningen sker utomhus.
Förskoleklass till årskurs 2 har en del fritidsverksamhet inlagd under skoldagen.

Lunch serveras i stora skolhuset där vi har vår matsal.

På morgonen och efter skoldagens slut har vi fritidsverksamhet.