Elevråd, Matråd

Det här uppdraget har elevrådet i Skå skola

Under höstterminen anordnar rektor en elevrådsutbildning för elevrådsrepresentanterna. På denna dag bestäms mötesdagarna för höstterminen, samt val av ordförande.


I elevrådet finns två representanter från varje årskurs. Protokoll skrivs vid varje mötestillfälle och kopieras så att alla får ett exemplar till sin klasspärm. Samma representanter som sitter i elevrådet utgör också matråd.
Klassråd har varje grupp en gång i veckan.
Syftet med dessa möten är att öka elevinflytandet.