Elev

På Uppgårdskolan går det ca 330 fantastiska elever från år 7-9. Alla elever tillhör ett årskurslag och olika undervisningsgrupper i olika storlek beroende på ämne.