Om Uppgårdskolan

En framgångsrik skola kännetecknas av:

Ø       fokus på studier och lärande – vilket är skolans huvuduppdrag

Ø       höga krav och förväntningar på både elever och personal

Ø       ordning och reda

Ø       ett positivt arbetsklimat som gynnar utveckling av empatisk förmåga, självförtroende, kreativitet och kritiskt tänkande.

Vi vill i dialog med elever, föräldrar och samhälle skapa en arbetsplats för elever och personal, där arbetsro är en rättighet, att visa ömsesidig respekt och hänsyn är en skyldighet och att nå vårt mål, en utmanande, meningsfull och inspirerande utbildning, sker i samarbete mellan elever och personal.

Uppgårdskolan är en skola som ligger i Stenhamra på Färingsö i Ekerö kommun. Skolan har ca 335 elever och ca 40 personal.

Vi arbetar med möjligheten att ha två-lärarskap i flera ämnen genom att parallellägga många ämnen. Vi arbetar i horisontella arbetslag, det vill säga, årskurslag, vilket innebär att vi har tre årskurslag – åk 7, 8 och 9. Årskurslagens främsta uppgift är att utveckla eleverna socialt och skapa trygghet för sina elever. Dessutom är skolan organiserad i ämneslag – matematik, no, so, engelska/m-språk och de praktiskt-estetiska ämnena. Ämneslagens främsta uppgift är att utveckla eleverna kunskapsmässigt och utveckla undervisningen.

Vi satsar mycket på lugn och ro såväl inne i klassrummen som i korridorer och uppehållsutrymmen. Vi har en fritidsledare, Maria Magnusson som arbetar med elevernas sociala utveckling på raster samt rastaktiviteter.