Läsårsdata

Vårterminen 2017

Tisdagen den 10 januari, vårterminens första skoldag (studiedag den 9 januari).

Fredagen den 9 juni, vårterminens sista skoldag.

Skoldagar per månad:

Januari        16
Februari      18
Mars            20
April            14
Maj              20
Juni              5
_______________

Totalt         93

Lov:
Sportlov v 9  27/2 – 3/3
Påsklov v 15, 10/4 – 13/4
Lovdagar: 26/5 och 5/6

Totalt omfattar läsåret 178 dagar.

Höstterminen 2017

Torsdagen den 17 augusti, höstterminens första skoldag.

Torsdagen den 21 december, höstterminens sista skoldag.

Skoldagar per månad:
augusti 11
september 21
oktober 20
november 19
december 15
_____________
Totalt 86 (1 studiedag ej utlagd)

Lov:
Höstlov v 44, 30/10 – 3/11 (3 studiedagar och 2 lovdagar)

Vårterminen 2018

Tisdagen den 9 januari, vårterminens första skoldag (studiedag den 8 januari).
Fredagen den 8 juni, vårterminens sista skoldag.

Skoldagar per månad:
januari 17
februari 17
mars 19
april 15
maj 20
juni 5
_______________
Totalt 93

Lov:
Sportlov v 9, 26/2 – 2/3
Påsklov v 14, 3/4 – 6/4
Lovdagar: 30/4 och 11/5

Totalt omfattar läsåret 178 skoldagar.