Skolpeng

Rutiner för utbetalning av ersättning för elever från Ekerö kommun

Ekerö kommun har ett datasystem för utbetalning av skolpeng mm.
I systemet kommer alla utbetalningar till enheterna ske runt den 15:e i varje månad. Det innebär att förändringar måste rapporteras före den 10:e för att komma med i beräkningen av ersättningen.

 

Skol-peng till berörda fristående skolor och enheter som drivs av annan huvudman avseende förskoleklass och grundskola

Till enheter som drivs av annan kommun (Interkommunal ersättning)