Skolskjuts

Enligt skollagen (2010:800) har elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman rätt till skolskjuts. Även elever som går i fristående skolor kan under vissa förutsättningar få skolskjuts. Vid beslut om skolskjuts ska det göras en bedömning av om skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Länk till kommunens riktlinjer

Länk till skolskjutsblanketterna

Ekerö kommun håller på att testa ett nytt IT system för ansökan om skolskjuts.
Om du är nyinflyttad/inte redan har skolskjuts idag så använd länken nedan.
Länk till e-tjänst för skolskjuts