Gymnasiesärskola

Elever i gymnasiesärskolan kan ansöka om skolskjuts (busskort & skolskjuts med taxi). Ansökan görs via blankett och skickas in till Barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun.

För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. Tillfällig skolskjuts för att gå till tandläkare eller till läkare beviljas inte.