Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp som Skatteverket använder för tre olika typer av skyddsåtgärder när en person är utsatt för någon form av hot: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring (tidigare kvarskrivning) och fingerade personuppgifter. I vardagligt tal kan även begreppet ”skyddad identitet” användas istället för skyddade personuppgifter.

Klicka här för att läsa Barn och utbildningsförvaltningens rutiner kring skyddade personuppgifter