Val av skola

På Ekerö finns det både kommunala och fristående skolor och du väljer själv den skola som du önskar för ditt barn. Varje skola försöker sedan tillgodose ditt förstahandsval och det är rektor som beslutar om antagning till skolan.

För de kommunala skolorna finns det ingen elevkö. Vem som får en plats i en specifik skola påverkas alltså inte av när man gör ansökan. Om en kommunal skola får fler sökande än den har plats för, har skolorna på Ekerö gemensam prioriteringsordning för vilka som ska få platserna.

Klicka här för att läsa mer om prioriteringsordningen vid antagning.

För fristående skolor gäller andra regler. Kontakta den aktuella fristående skolan.

Alla sexåringar som är folkbokförda på Ekerö är garanterade att få en plats i förskoleklass.

Om du är nyanländ vårdnadshavare eller god man för en nyanländ elev gäller samma rutiner men du får stöd i processen av Centrum för nyanlända. 

Skolpliktsbevakande skola

Den skolpliktsbevakande skolan ska se till att elever folkbokförda i området fullgör sin skolgång och erbjuds en placering i en skola enligt närhetsprincipen. Dock betyder det inte att ditt barn är garanterad plats där, utan endast att den skolan ansvarar för att barnet erbjuds en placering enligt närhetsprincipen. I Ekerö tätort, där inflyttningen är stor och antalet skolplatser är under utbyggnad, används principen ofta.

Läs mer om närhetsprincipen här.