Skolvalet 2019

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Skolvalet har inte öppnat än.

Skolvalsperioden är under 2019-01-28 till den 2019-02-17 information kommer att skickas ut till berörda vårdnadshavare i god tid innan skolvalet öppnas.

Klicka här för att se skolorna har informationsträffar

Skolvalet inför hösten 2019 görs i Självservice Barn och utbildning. Valperioden är mellan den 28 januari och den 17 februari 2019. Höstterminen 2018 infördes skolplikt redan från sex års ålder vilket innebär att förskoleklassen har blivit obligatorisk till skillnad från tidigare.

Under januari är ni välkomna till de informationsträffar som respektive skola håller om sin verksamhet. Tid och plats för informationsträffarna bifogas.

Det går att välja samtliga skolor i kommunen, såväl kommunala som fristående. Alla föräldrar uppmanas att aktivt välja skola för sitt barn. Detaljerad information om hur valet går till kommer att sändas till er i mitten av januari 2019.