Skolvalet 2020

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Skolvalet 2020

Information med inbjudan till skolvalet kommer att skickas ut med brev till vårdnadshavare med barn födda 2014 i slutet av november. Själva skolvalet till förskoleklass pågår under perioden 27 januari – 16 februari och görs i Självservice Barn och utbildning.