Busskort

Alla elever som går i gymnasium i Stockholms län får terminskort för skolresor med SL genom sin gymnasieskola.

Har man inackorderingstillägg har man ej rätt till busskort.