Studie och yrkesvägledning

Om du önskar studie- och yrkesvägledning ska du i första hand ta kontakt med studievägledaren på din gymnasieskola. Saknar din gymnasieskola studievägledare är du välkommen att ta kontakt med studievägledare Ewy Christensen som har i uppdrag att arbeta med gymnasieuppföljning i Ekerö kommun. I detta uppdrag ingå även att i vissa fall kontakta enskild elev för att ge stöd.