Självständigt arbete

Mot slutet av din utbildning ska du skriva ett självständigt arbete.

För att den ska bli meningsfull, för både dig och oss, kan det vara bra att tidigt i utbildningen diskutera med VFU-läraren och arbetslaget om intressanta fördjupningsområden.

Klicka här för förslag.