Informationsskrift till våra studenter och handledare

Alla våra lärarstudenter får en informationsskrift. Läs den online här! 

På Ekerö gäller att studenter som äter lunch på skola betalar 35 kr/måltid.

För förskolan gäller 15kr/måltid.

Enheten fakturerar kostnaden till studenten efter avslutad VFU period. Enheten kan välja att lösa den praktiska betalningen på annat sätt.