LUG

Den verksamhetsförlagdautbildningen, VFU, styrs av kommunens LUG-Grupp (den lokala utvecklingsgruppen).

I grupppen ingår:

Johanna Stjernlöf, VFU-samordnare, ordförande

Lotta Lorentzon bitr. produktionschef barn och utbildning

Nergiz Aldur, förstelärare åk 7-9

Inga-Lill Håkansson rektor

Anna-Klara Essén, förskolechef

Emilie Gjers, lärare åk 4-6

Petra Bryntse, fritidpedagog